REVIZE A ZKOUŠKY
           tlakových nádob stabilních
  Klikni pro návštěvu stránek společnosti
  Zvolte téma

  Úvodní strana

  Tlakové nádoby

  Revize TNS

  Ceník revizí

  FAQ's

  Kontakt

   
  Rychlý kontakt
   777 669 310
   info@abepo.cz
Tlakové nádoby
 
Tlakové nádoby jsou kovové obaly, které obsahují tekutinu pod tlakem. Látka pod tlakem v tlakové nádobě obsahuje energii, která se používá k vykonání určité práce. Tlakové nádoby jsou často součástí různých obsáhlejších systémů (topná, zavlažovací soustava, vodárna a pod.).

Nejčastěji se používá tlaková expanzní nádoba s pryžovým vakem, které vyrovnávají tlak v topné soustavě. Membrána slouží k oddělení média od stlačeného vzduchu. Membrány mají téměř vždy ventilek, kterým je lze dofouknout či upustit dle potřeby.

Vzdušníky se používají jako zásobník tlakového vzduchu. Jsou opatřeny hrdly pro vstup a výstup pracovního média, dále návarky pro teploměr, tlakoměr, snímač regulace, odkalení a odvzdušnění.

Domácí vodárny jsou soustavy zařízení určené pro dopravu vody z místa na místo, nejčastěji pro čerpání pitné nebo užitkové vody ze studní. Pro udržování tlaku je v soustavě zařazena tlaková nádoba.

Zásobníky látek, nádrže jsou používané pro udržování pracovní látky pod tlakem, může jít o nádoby s chcemickými látkami, technickými plyny nebo nádrže s pohonnými hmotami.

Kotle a parní vyvíječe jsou zařízení určená k vytápění budov. Kotlů je celá řada např. podle paliva. Tlakovou nádobou je samotné otápěné zařízení určené k ohřevu topného média nebo vývinu páry.

Lahve na dopravu plynů jsou samostatným druhem tlakových nádob, pravidelné revize zpravidla zajišťuje dodavatel plynu.

Tlakové nádoby se dělí do skupin 1 a 2 podle povahy pracovní tekutiny a A a B podle pracovního přetlaku. Zařízení s pracovním tlakem nad 0,07MPa jsou vyhrazené tlakové nádoby.

Tlakovou nádobou nejsou tlakové části strojů, nádoby do 10l a bezp. součinu (objem * tlak) =10, některé nádoby na plyny a nádoby na aerosoly.

 
Copyright © Abepo, s.r.o. 2013 All Rights Reserved
Domů | Tlakové nádoby | Revize TNS | Ceník revizí | FAQ's | Kontakt |