REVIZE A ZKOUŠKY
           tlakových nádob stabilních
  Klikni pro návštěvu stránek společnosti
  Zvolte téma

  Úvodní strana

  Tlakové nádoby

  Revize TNS

  Ceník revizí

  FAQ's

  Kontakt

   
  Rychlý kontakt
   777 669 310
   info@abepo.cz
Často kladené otázky k revizím TNS
 
1. Mám doma u plynového kotle červenou nádobu o objemu 18 litrů a tlaku 1,5 bar. Musím i na tuto malou nádobu nechat dělat revize? Měli jsme tu pána a ten tvrdil, že nemusíme.
Dle našeho názoru se o tlakovou nádobu jedná (objem více než 10l tlak více než 0,5bar; jedná se dokonce o vyhrazené tlakové zařízení = tlak nad 0,07MPa (0,7bar)!), takže by měly být prováděné všechny předepsané revize – tj. roční provozní, vnitřní (5let) a tlaková zkouška (9let). Pokud stávající revizní technik nechce revizi provádět, doporučuji vyžádat si od něj písemné odůvodnění, resp. pro splnění povinnosti provozovatele zajistit revizi u jiného revizního technika.

2. V práci dělá zaměstnavatel na tlakové nádoby každý rok revize. Musíme je dělat také doma?
Platná legislativa dává povinnosti všem provozovatelům tlakových zařízení, nehraje tedy roli, zda jde o právnickou nebo fyzickou osobu. U zaměstnavatele je plnění všech povinností v oblasti technických/vyhrazených technických zařízení otázkou zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro zaměstnance = plnění základní povinnosti v BOZP. Za jejich neplnění hrozí sankce až do výše 2mil. Kč. U fyzických osob sice nehrozí kontrola a postih za neplnění těchto povinností, ale pojišťovna velmi pravděpodobně odmítne plnit v případě škody způsobené havárií zařízení, na kterém nebyly prováděné předepsané kontroly a revize podle požadavků právních předpisů a výrobce zařízení.

 
Copyright © Abepo, s.r.o. 2013 All Rights Reserved
Domů | Tlakové nádoby | Revize TNS | Ceník revizí | FAQ's | Kontakt |